Az alábbi oldalon azok az Értékek szerepelnek, amelyek mellett kiállok, továbbá a választott befektetési célpontokkal szemben elvárásként is megfogalmazok. Jelen oldalon leírt Értékek esetén a szövegezés változtatásának, illetve az Értékek listájának módosításának jogát fenntartom.

 

Emberi Jogok

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott Emberi Jogok Nyilatkozata minden ember számára meghatározza azokat az alapvető jogokat, amelyeket valamennyi embernek és vállalatnak tiszteletben kell tartania. Kizárólag az fogadható el bármilyen esetben, ha ezen jogok nem sérülnek.

 

Szabadság

 

Valamennyi ember alapvető joga, hogy szabadon dönthessen sorsáról, és arra egyetlen kormányzat és vállalat se legyen kényszerítő hatással. A személyes szabadság megőrzését minden cég köteles elősegíteni, és annak korlátozása nem elfogadható, különösen rövidtávú profitérdekek miatt nem.

 

Egyenlő esélyek

 

Az egyes emberek, legyenek munkavállalók, vagy stakeholder-ek döntéshozói és munkatársai különböző képességekel, tudással és tapasztalattal rendelkeznek, amelyek miatt anyagi, karrier szempontból eltérő helyzetben is lesznek, ezért nem hiszek a teljes egyenlőségben. Ugyanakkor a képességén, tudásán és tapasztalatán túl senki nem érhet hátrányos megkülönböztetés.

 

Női jogok védelme

 

Ha a képességek, tudás és tapasztalat megfelelő, akkor senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés neme miatt. A nők vezetői szinten történő szerepe jelentős mértékben javíthatja egy-egy vállalat döntéseinek sikerességét, továbbá etikus működését. Amennyiben szükséges és a humán erőforrások szempontjából reális, ezt a célt akár kvóták bevezetésével is segítsék elő.

 

LMBT jogok védelme

 

Senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés nemi identitása és szexuális orientációja miatt. A vállalatoknak felelősségük, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális, és transznemű munkatársaik dönthessenek arról, hogy a közösség előtt nyíltan vállalják másságukat, vagy erről nem szeretnének semmit közölni. Bármely esetben az egyenlő feltételek biztosítása szintén a szervezet feladata.

 

Kisebbségek védelme

 

Senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés származása, bőrszíne, személyes szférájában gyakorolt kultúrális háttere miatt. A vállalatoknak felelősségük, hogy a munkatársi és beszállítói állományban szignifikáns súllyal bíró kisebbségek a vezetői szinten is ehhez hasonló arányban jelenhessenek meg.

 

Diverzitás

 

Bármely vállalaton belül, akár az alkalmazotti, akár a közép- és felsővezetői szinteken a diverzitás növeli a munkavállalók jogait, kibontakozásának lehetőségét, továbbá a kreativitás növelésén, és az eltérő gondolkozásmód révén a kockázatkezelés szélesebb körű felfogásán át mind gazdasági, mind társadalmi értékteremtő hatással bír.

 

Szekularizáció, vallási és világnézetek tiszteletben tartása

 

Valamennyi vállalat kötelessége működése során a vallások és azok előírásainak, illetve az ateizmus tiszteletben tartása, amíg azok és tagjai is tiszteletben tartanak másokat. Az Iszlám és a Keresztény Pénzügy számos aspektusa is kifejezetten előnyös és értékes lehet, mindaddig, amíg más befektetőknek és szervezeteknek szabad döntése van afelett, hogy ezt alkalmazza vagy sem. Ugyanígy, ha ezt az elvet a vallási alapú pénzügyet alkalmazó szervezet betartja, és a jogszabályoknak és az alapvető jogoknak megfelelően működik, másnak sem lehet beleszólása az ő döntési mechanizmusaikba. Egy vállalat nem különböztethet meg hátrányosan egyetlen munkatársát sem világnézete alapján.

 

Helyi Közösségek tiszteletben tartása

 

A vállalatoknak kötelessége valamenyi helyi közösséget akár csak közvetve érintő beruházás esetén mindenre kiterjedően egyeztetni a lakossággal és képviselőikkel, véleményüket és kéréseiket tiszteletben tartani, az esetleges negatív behatásokkal szemben aktív ellentételezést nyújtani, és bármely egységének működése során folyamatosan együttműködni. A döntéshozóknak kiemelt figyelmet kell fordítania a zajterhelésre, forgalomnövekedésre, a munkaerőpiacra, illetve a településképre gyakorolt hatásra.

 

Környezetvédelem

 

Az egész társadalom, és így valamennyi ember, illetve vállalat felelőssége, hogy a környezet óvja, azt az emberi hatásoktól megvédje, a biodiverzitást fenntartsa, és a következő generációk számára legalább ugyanolyan állapotban adja át, mint ahogyan átvette. A klímaváltozás valós probléma, legalább részben az emberi tevékenység eredménye, és mindannyiunk közös feladata, hogy az ezt kiváltó üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését megállítsuk, majd csökkentsük.

 

Fenntartható fejlődés, megújuló energia

 

Az emberiség által jelenleg használt energiaforrások nagy részének készletei végesek. Mivel nemcsak civilizációnk és életmódunk fenntartását, hanem a további növekedést is jelentős mértékben ezek által tesszük lehetővé, így a mostani fejlődési pályánk egyértelműen fenntarthatatlan. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az energiaszükséglet minél nagyobb részét megújuló energiaforrásokból biztosítsuk, és a gazdasági élet szereplőinek döntései ebben kiemelt súllyal bírnak.

 

Transzparencia

 

A vállalatoknak a stakeholderek felé kötelességük a döntési folyamataikat, illetve a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásokat mutató információikat közölni. Természetesen ezt oly módon is megtehetik, hogy az etikus versenyelőnyt biztosító üzleti titkai ne kerüljenek nyilvánosságra. A szerződések és szabályzatok elkészítése, illetve alkalmazása során alapelv, hogy olyan vállalások fogalmazódjanak meg, amelyeket aztán a belső és külső környezet ismeretében is be lehet tartani, és a stakeholder-ek, minden érintett, illetve a teljes társadalom számára valamennyi rájuk is vonatkozó következmény hatása felmérhető legyen.

 

Korrupció mentesség

 

Valamennyi szervezetknek, így a profitorientált vállalatoknak különösen oda kell figyelnie a külső és belső korrupció elkerülésére. Az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, valamint üzleti etikai alapelveket akkor is minden egyes alkalommal be kell tartaniuk, ha rövidtávú gazdasági érdekeik ezzel ellentétesek.

 

Profitorientáltság joga, szabad piac

 

Hiszünk a valódi, kizárólag a szükséges szabályozás melletti szabad piac, prosperitás létrehozó erejében. A piacgazdaságban nem lesz vagyon és jövedelmi egyenlőség sem a vállalatok, sem a magánszemélyek között. Elfogadjuk a jövedelem és a vagyon maximalizálásának, illetve kívánt életstílushoz szabott optimalizálásának igényét, amennyiben az nem öncélú, tiszteletben tartja az itt felsorolt értékeket és mások jogait, továbbá nem kizárólagos szempontként merül fel, hanem szem előtt tartva marad a társadalmi és környezeti hasznosság jelentősége is.

 

Boldogság keresése

 

Valamennyi ember alapvető joga, hogy a saját és családja boldogságát szükséges és megvalósítható erőfeszítés árán elérhesse. Senkinek, így az államnak és a  vállalatoknak nincs joga meghatározni, hogy mások boldogsága miben manifesztálódik, legyen szó személyes, materialista, spirituális, közösségi és egyéb célokról mindanddig, amíg az egyén mások hasonló jogait és a fenti értékekeket is tiszteletben tartja.

 

Nyílt Társadalom

 

A világ és a társadalom folyamatosan változó, dinamikus visszacsatolásokkal teletűzdelt, komplex és adott pillanatában tökéletesen nem kielemezhető rendszer. Valamennyi vállalat, döntéshozatali folyamat, és a társadalom is emiatt mindenképpen valamilyen szinten tökéletlen lesz. A társadalmi és környezetvédelmi hasznosság csak úgy érhető el, ha a vállalatok döntéshozói, és a stakeholder-ek is belátják saját korlátaikat, rendszeresen felülvizsgálják döntéseiket és nézeteiket, és nyitottak maradnak az újításokra, így az új kultúrákra, emberekre, közésségekre, befektetésekre, és technológiákra. Valódi, megalapozott, hosszútávú és fenntartható fejlődés kizárólag Nyílt Társadalomban képzelhető el.

 

 

Szervezetek

 

Az alábbi felsorolásban azon szervezetek és vállalatok találhatóak, amelyek a fenti Értékek mentén, azok érvényre juttatásával végzik munkájukat, és amelyek céljaival egyetértek, illetve tevékenységüket támogatom. Ez nem jelenti azt, hogy a lenti szervezetekkel bármilyen hivatalos kapcsolatban lennék, csupán annyit, hogy szeretném rájuk felhívni a figyelmet, mert amit tesznek hasznos és a fenti értékrendünkkel párhuzamban áll. 

 

                                               

 

                                                

 

                                        

 

                

 

 

 

Faluvégi Balázs

 

Utolsó módosítás: Budapest, 2016. Augusztus 17.

 

Javaslom továbbá, hogy olvasd el a további nyilatkozatokat:

 

Adatvédelem

Felhasználási Feltételek

Függetlenségi Alapelvek

Papírmentes Iroda