Mit jelent a Blue Morpho?

A Blue Morpho az Azúrlepke angol neve. Az Azúrlepke - amely logonkban is látható - a természet egyik legszebb élőlénye. A világ leginkább környezettudatos országában, Costa Rica erdeiben is megtalálható. Az ország legnagyobb címletű pénzén, az 50 Mil Colones-en is szerepel a képe, amely a természet iránti tiszteletet és annak megóvását jelképezi. Emellett a pillangó a pénzügyi piacok számára is ismert jelenségének, a káoszelméletnek is fontos szimbóluma, továbbá a pozitív változás jelképe is egyben.

 

Mit jelent az SRI?

Az SRI jelentése Socially Responsible Investing, azaz Társadalmilag Tudatos Befektetés. Olyan befektetési filozófiát jelent, amelynek során nemcsak a vállalható kockázat mellett az elérhető hozam maximalizálása az egyetlen, vagy akár fő szempont. Emellett, vagy akár elsősorban a cél az, hogy a befektetendő tőke olyan vállalatokhoz és projektekbe kerüljön, ahol annak felhasználása során a környezetre és a társadalomra hasznos tevékenység valósul meg.

 

Ha az SRI alkalmazása során társadalmi és környezeti szempontokat erősen figyelembe vevő vállalatokba kerül pénz, ahol vélhetően így kénytelenek a versenytársakhoz képes magasabb költségekkel dolgozni, az nem jelent versenyhátrányt, és így alacsonyabb hozamokat a befektetők számára?

Nem, sőt hosszútávon éppen ellenkezőleg: az SRI filozófa alapján kiválasztott vállalatoknak számos előnye lehet. A legfontosabbak:

- Egyre több pénz kerül erre a területre.

- A környezetvédelmi kihívások miatt fejlett technológiákat kell alkalmazni.

- Elégedetebb munkavállalók és beszállítók vannak, akik ezáltal magasabb motivációs szint mellett további értékteremtésben vehetnek részt.

- Társadalmi nyomás miatt magasabb árbevétel, több megbízás juthat ezeknek a cégeknek.

- Az állami szabályozás miatt is nagyobb támogatás, és egyéb források állhatnak a rendelkezésükre.

- Akár teljesen kizárhatóak a nagy kollektív munkavállalói perek és sztrájkok hatásai, illetve a környezetvédelmi – kártérítési perek miatti többletköltségek. 

 

Mit jelent az ESG mozaikszó?

E – Environment, vagyis Környezet

S – Society, vagyis Társadalom

G – Governance, itt: Corporate Governance, azaz Felelős Vállalatirányítás

 

A társadalmi hasznosság esetén mik számítanak az alapvető értékeknek?

- Egyenlő bánásmód.

- Olyan cégek, ahol nincs deklarált, vagy implicit hátrányos megkülönböztetés nem, bőrszín, vallási, szexuális, vagy egyéb megkülönböztetés formájában.

- Emberközeli hozzáállás az összes stakeholder-hez (részvényesek, vásárlók, beszállítók, alkalmazottak, stb.)

- Különös tekintettel a felső vezetés és a többi munkavállaló közötti jövedelemkülönbségre

- Emberi jogok meglétének elősegítése

- Munkavállalói jogok tiszteletben tartása

- Helyi közösségek támogatása

- Jótékonyság

Előnyt jelentenek azok a vállalatok, amelyek nyereségük érdemi részét közhasznú tevékenységet végző szervezetek részére juttatják el, nem kizárólag adómegtakarítási célokból. Továbbá azon cégek is, ahol a munkatársak rendszeresen végeznek a munkahelyükön kívül szervezett formában mások megsegítését segítő önkéntes munkát.

 

Mit jelent a Felelős Vállalatirányítás?

A Felelős Vállalatirányítás olyan gyakorlatban alkalmazott szabályrendszert jelent, amelyek meghatározzák a főbb alapelveket és folyamatokat, amelyek mentén az adott vállalatot vezetik. Ezen szabályok legfontosabb funkciója, hogy a szervezet minél inkább transzparens legyen, így a befektetők és egyéb stakeholder-ek átláthassák, mi történik a vállalat irányításán belül. Így a kisrészvényeseknek nem kell attól tartaniuk, hogy a vezetés szándékosan becsapja őket, vagy akár jóhiszeműen eljárva kiszámíthatatlan és súlyos hibákat követ el. A legfőbb követendő elvek a Corporate Governance betartása és betartatása során:

 

- A részvényesi jogok maradéktalan betartása és a kisrészvényesi érdekek kiemelt figyelembevétele.

- Minden stakeholder jogának tiszteletben tartása, a feléjük történő maximális transzparencia biztosítása, érdekeik és véleményük figyelembevétele, valamint beemelése a döntéshozatali folyamatokba.

- Az Igazgatóság és egyéb döntéshozatali szervek transzparens működésének biztosítása, és olyan szabályok meghozatala, amelyek ezt részletesen szabályozzák, és ellenőrizhetővé teszik a döntéshozatalban résztvevő személyeket.

- Az Igazgatóság felelősségének pontos meghatározása, és ennek nyilvános vállalása, továbbá a vezető testületbe olyan személyek megválasztása, akik szakmai szempontból is alkalmasak a feladat ellátására, továbbá valamennyi stakeholder érdekeit képviselik.

- Sziklaszilárd etikai szabályok lefektetése és ezek betartása, főként a vezetők számára.

 

A megfelelő elvrendszer és betartása a teljes gazdaság átláthatóságát és megbízhatóságát növeli, ezáltal ország vagy régiószinten hozzájárulva az értékteremtéshez és a prosperitáshoz.

 

Mit jelent a stakeholder kifejezés?

Minden résztvevő, akinek valamilyen érdeke fűződik egy szervezet sikeres működéséhez. Így egy válalalat esetén nemcsak a tulajdonosok, hanem az alkalmazottak, menedzsment, beszállítók, vásárlók, hitelezők, helyi közösségek stb. számítanak ide.

 

Melyek azok az ágazatok, amelyek eleve kizárják, hogy SRI alapon ezekbe befektetés történjen?

Az alábbi tevékenységet végző vállalatok még negatív szűrés esetén is kizáró tényezőt jelentenek.

- Dohánygyárak

- Fegyvergyártók

- Szerencsejáték

- Alkoholgyártók

- Olyan vállalatok, amelyek állatokon végeznek kísérleteket, és tesztelés

- Olajkitermelés, feldolgozás, finomítás és terjesztés (upstream & downstream)

- Szénbányászat

 

Mi az SRI alapú befektetési filozófiáknak az állampapírokról? Számos olyan ország van a világon, amelyek megsértik az emberi jogokat, háborúkat indítanak, fegyvereket gyártanak, stb. Ezek által kibocsátott papírokat meg lehet venni?

Nem. A kibocsátó monitoring-ja során hasonlóképpen kell eljárni, mint a vállalatok esetén. Ha nincs megfelelés az SRI alapelveknek, akkor az kívül esik a befektetési horizontunkon. 

 

Jogi szempontból milyen jellegű befektetések jöhetnek szóba?

Elvi szinten nincs kizárva semmi, a lényeg, hogy az SRI alapelvek érvényesüljenek. Elsősorban: részvények, vállalati kötvények, állampapír, vagy ezeket követő ETF-ek jöhetnek szóba, de egyéb eszközök is a portfólióba kerülhetnek. 

 

Az SRI kizárja az alacsony kockázatú befektések (rövidtávú állampapírok, pénzpiaci és likviditási befektetési jegyek, bankbetétek, stb.) megvásárlását?

Nem. Az adott ügyfél kockázati preferenciájától függően ezeknek az eszközöknek is lehet helye a portfólión belül. Alacsony kockázatvállalás esetén így a tőkének csak egy viszonylag kis része kerül részvényekbe - természetesen SRI alapon. 

 

Akkor ez az egész SRI arról szól, hogy „legyünk jók” és „segítsünk másokon”?

Részben, de nem arról van szó, hogy buddhista szerzetesek módjára a befektetők feláldozzák a saját érdekeiket a közjó és az elesettek érdekében. A filozófiánk lényege sokkal inkább az, hogy az etikus befektetések hosszabb távon nemcsak a társadalom, hanem általánosságban a befektetők, és a döntést meghozó egyedi befektetők érdekét is szolgálják. Egyrészt azért, mert a hosszútávú felemelkedés nekik is az előnyükre válik, másrészt azért, mert ezek a típusú befektetések, megfelelő kezelés és kiválasztás mellett hozamelőnyt is biztosíthatnak.

 

Mi az az Impact Investing?

Az Impact Investing az SRI alapú befektetések egy alfaja, amely a tőke társadalmi hasznosulásának érdekében kifejezetten egy cél érdekében fektet, be hogy a maximális hatást elérhessen az adott területen.

 

Mit jelent a Divestment?

Meglévő befektetési portfólió átalakítása oly módon, hogy az SRI alapelvekkel össze nem egyeztethető eszközök eladásra kerülnek. Cégünk ennek gyakorlati megvalósításában is segítséget nyújt.  

 

Jó sok rövidítés és idegen szó kapcsolódik ehhez a területhez, találok valahol Fogalommagyarázatot?

Igen, a Fogalommagyarázat itt található.

 

Hol tudhatok meg többet az SRI-ről?

A Linkek oldalon számos fontos forrás fellelhető.