SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING (SRI) – BEFEKTETÉSI FILOZÓFIA


Az SRI lényege, hogy a vagyonkezelő kizárólag olyan befektetési eszközökben vesz fel bármilyen pozíciót, amelyek mögött álló kibocsátók a tevékenységük során figyelembe veszik, vagy akár előnyben részesítik a társadalmi, illetve környezetvédelmi szempontból hasznosabb, illetve kevesebb kárt okozó termelési és szolgáltatási folyamatokat.

 

Az SRI egészen pontosan társadalmilag tudatos befektetést, tágabb értelmeben véve befektetési politikát jelent. Itt nem kizárólag a befektetők (kockázatok függvényében történő) hozamának maximalizálása a cél, hanem az is, hogy a megtakarítók tőkéje mind a társadalomra, mind a környezetre a lehető legjobb hatásokat elérve hasznosuljon.

 

Amennyiben olyan befektetési alapokkal, portfóliókezeléssel, egyéb vagyonkezeléssel találkozunk bárhol, amelynek nevében szerepel például az „etikus”, „zöld”, „fenntartható” szavak (jellemzően angol) megfelelője, jó eséllyel hasonló befektetési filozófia lehet a háttérben.

 

Befektetési lehetőségek

 

Tipikus SRI elveken nyugvó befektetést jelent az az alternatív energiaforrásokat használó és fejlesztő cégek, a kizárólag természetes alapanyagokat felhasználó élelmiszeripari vállalkozások, vagy az alkalmazottaknak különleges bánásmódot biztosító vállalatok. Az ellenkező oldalon az SRI látóköréből egyértelműen kikerülnek az arányaiban nagy környezetszennyezést okozó vállalatok, fegyvergyártók, vagy például azok a multinacionális cégek, amelyek fokozott környezetterhelés mellett a nagyon alacsony bérek miatt egyes harmadik világbeli országokba telepítették termelésük jelentős részét. A cégek kiválasztását ún. ESG alapon végezzük. Az ESG az Environmental, Social és Governance szavak kezdőbetűiből összeálló fogalom, amely a vállalatok elemzésénél elsősorban a Környezetvédelmi, Társadalmi, valamint az etikus és transzparens Vállalatirányítási szempontokat vizsgálja.

 

A befektetési filozófia gyakorlati adaptálása során két fő módszer alkalmazható.

 

Negatív szűrés. Ebben az esetben csak azokat a kibocsátókat zárjuk ki a befektetési lehetőségek (akár long, akár short pozíció esetén), amelyek nem felelnek meg a kidolgozott ESG alapelveknek.

 

Pozitív szűrés. Itt már kifejezetten azokat a vállalatokat keressük, ahol az ESG elemzés során figyelembe vett kritériumok a leginkább érvényesülnek. Gyakori egy komplex szempontrendszer alapján felépült, eltérő súlyozású, pontozásos rendszer alkalmazása. Ennek során a befektetési lehetőségek a pontszámok alapján rangsorolásra kerülnek. Természetesen az előzetes szűrés miatt számos kibocsátó eleve nem fog szerepelni ezen a listán, de a scoring-rendszer által önmagában egyetlen céget sem zárunk ki. Sokkal inkább arról van szó, hogy az alacsony pontszámmal az adott eszköz esélye csökken arra, hogy a portfóliókba belekerüljön. A portfóliók összeállításánál az általános diverzifikációs alapelveket vesszük alapul, elsősorban ez korlátozza a befektetési lehetőségek számát. Összehasonlítási alapul: ha akár csak az elérhető, megfelelő likviditással rendelkező részvényeket nézzük, akkor többezer papír közül választhatunk; ugyanakkor a Markowitz-féle Közgazdasági Nobel-díjas Portfólió-elmélet még a későbbi esetleges módosításokkal sem javasol tizes nagyságrendnél szélesebb körű diverzifikációt. Még ha a pozitív szűrés százas szintre is szűkítené a lehetőségeket - amit az SRI tapasztalatai sem indokolnak – akkor is bőven van választási lehetőségünk a portfóliók összeállítása és menedzselése terén.

 

Eredmények és nemzetközi tapasztalatok

 

A befektetési filozófia nem érinti negatívan az elérhető hozamokat azokkal a befektetési alapokkal amelyek nem alkalmazták szűrést ESG alapján (akár negatívat, akár pozitívat), sőt több tanulmány egyértelműen felülteljesítésre is bizonyítékot talált. Még egy sima „long-only”, tőkeáttétel és időzítés nélküli portfólió esetén is reálisan elérhetőnek látszik az éves 2-3%-os többlethozam, amelyet egyéb eszközökkel akár a többszörösére is lehet növelni. Az erősen kockázatvállaló portfóliók esetén a többlethozam a magasabb elérhető kitettségek révén ennek a többszöröse is lehet.

 

Az SRI alapelvek szerint kezelt vagyon az Egyesült Államokban meghaladja a 6570 milliárd dollárt 1, az összeg négy év alatt 22% feletti mértékben bővül. Az Európai Unióban nincs egységes adat a teljes SRI alapelvek figyelembevételével történő befektetésre, de a kifejezetten pozitív szűrést alkalmazó, deklaráltan ESG-t használó befektetési alapok 2013 végén hajszál híján elérték az 59 milliárd eurós kezelt vagyont. Ez 2005 óta 753%-os növekedést jelent. A világ második legnagyobb hasonló szervezete, a 2013 végén 858 milliárd dollár feletti összeget kezelő Norvég Állami Nyugdíjalap is aktívan használja az ESG elemzéseket. Negatív szűrés segítségével jónéhány nagyvállalatot ki is zárt a lehetséges befektetések köréből.

 

Az ENSZ berkein belül életre hívott Principles for Responsible Investment (PRI) kezdeményezést mára 1260 befektetési vállalkozás írta alá, amelyek együttesen 45 000 milliárd dollárnak megfelelő vagyon felett rendelkeznek.

  

Szakmai háttér

 

Szakmai hátteremről itt tudhatsz meg többet.

 

 

 

 

Tudtad?

 

Egy tipikus nyílt részvénytársaság vezérigazgatója 354-szer annyi pénzt keres, mint egy átlagos alkalmazott. 1968-ban ez az arány még csak húszszoros volt. 

 

További megdöbbentő adatok...